Ivana Jurić

Teorija upravljanja ljudskim potencijalima je ono što mi je trebalo da svoju organizaciju posložim na bolji način. Sve pohvale.