Python programiranje

Program osposobljavanja za programiranje u programskom jeziku Python u trajanju od 240 sati.