Mentorstvo i umrežavanje

Polaznicima edukacija osigurana je mentorska i stručna podrška kako dodatni benfit sudjelovanja u projektu.