Što je projekt IT park?

Projektom “IT park Osijek” će se kompletno infrastrukturno opremiti prostor na kojem će Grad Osijek izgraditi zgradu “IT poslovni centar” opremljenu naprednim tehnologijama za komunikaciju, zajedničke edukativne i druge aktivnosti korisnika te prostorima za poslovanje malih i mikro tvrtki i start-upova IT sektora, dok će na okolnim parcelama male i srednje IT tvrtke graditi svoje poslovne zgrade. U prostorima IT poslovnog centra odvijati će se razni poslovni, poduzetnički i edukativni programi koji za cilj imaju omogućiti kvalitetnije i brže stjecanje poslovnih znanja i vještina potrebnih za razvoj MSP-ova, dok će KESC/IT akademija (radni naziv projekta koji će se provoditi iz drugog programa) rješavati specifično pitanje kvalitetne i ciljane edukacije zainteresiranih za zapošljavanje i zaposlenih u IT tvrtkama. “IT poslovni centar” prostirat će se na više od 4000 m2 i imati će 30ak uredskih prostora veličine 20-70 m2 (s opcijom interne komunikacije), modularnu konferencijsku sala s cca 300 sjedećih mjesta koju je moguće podijeliti na 3 dijela, coworking prostor za 30ak radnih jedinica, prostor za informatički laboratorij s opcijom za sigurno pohranjivanje opreme, minimalno 2 multifunkcionalna prostora (namijenjena edukativnim i informativnim radionicama, radnim sastancima i prezentacijama te druženju); prostor za opći sadržaj. Cilj je na jednom mjestu okupiti mikro, male i srednje poduzetnike iz IT sektora kako bi se ostvario sinergijski efekt kroz zajedničku razmjenu kako znanja i vještina tako i poslovnih/poduzetničkih prilika i pothvata.