Što EU čini za promociju zelene energije?

Komisija je 30. studenoga 2016., kao dio šire strategije energetske unije, objavila zakonodavni paket pod nazivom „Čista energija za sve Europljane”. Paket obuhvaća prijedlog preinake Direktive o energiji iz obnovljivih izvora kako bi EU postao globalni predvodnik u području obnovljivih izvora energije te kako bi se zajamčilo postizanje cilja od najmanje 27 % udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u EU-u do 2030. U Komisijinu prijedlogu nove direktive uporaba energije iz obnovljivih izvora promiče se i na sljedeće načine: nastavkom uvođenja obnovljivih izvora u sektor električne energije, uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor grijanja i hlađenja (uvedeno je indikativno godišnje povećanje od 1,3 % za energiju iz obnovljivih izvora u grijanju i hlađenju), dekarbonizacijom i diversifikacijom prometnog sektora, postroživanjem kriterija EU-a za održivost bioenergije i osiguravanjem da se obvezujući cilj na razini EU-a postigne na vrijeme i na troškovno učinkovit način.