Otvorene prijave za edukaciju iz Komunikacijskih vještina

Naučite „ prodati“ sami sebe. Nitko vas neće hvaliti ako to najprije ne učinite sami.Prepoznajte vaše vrijednosti i naučite kao ih prezentirati drugima. Pridružite nam se i usvojite alate, tehnike i vještine i postanite poželjan kandidat za posao.

Cilj ove edukacije je upoznati vas s osnovama javnog nastupa i same komunikacije te priprema polaznika za aktivno traženje posla.

Edukacija će započeti u prvoj polovici 2022. godine i trajati 240 sati.

Kroz edukaciju polaznici će usvojiti proces sustavnog upravljanja komunikacijom, naučiti kako voditi razgovor za posao, te kako se prezentirati. Polaznici će usvojiti alate kako komunicirati sa sebi sličnima odnosno različitima, kako prepoynati i reagirati na neverbalne znakove, osvijestiti svoju neverbalnu komunikaciju, te naučiti kako postavljati i odgovarati na pitanja.

Kvalitetna zamolba za posao i životopis jedina su prezentacija i propusnica za intervju, pa o njima ovisi hoće li osoba s budućim potencijalnim poslodavcem uspjeti stupiti u kontakt. Polaznici će usvojiti znanja o tome kako pripremiti aktivan životopis, kako napisati zamolbu i kako istaći svoje najveće kvalitete koje ih čine kompetentnima za posao.

Kad god vas pitaju možete li odraditi neki posao, odgovorite „Naravno da mogu!“.
Zatim prionite poslu i nađite način kako ga možete obaviti.

Theodore Roosevel

Kako je selekcijski intervju ključni dio selekcijskog procesa pri apliciranju za posao u zadnjem dijelu polaznici će naučiti kako se ponašati na selekcijskom intervju, savladati će tehnike preyentiranja svojeg znanja. Na kraju će naučiti kako se pripremiti i zasjati na intervju za posao.

Sva stečena znanja i vještine pomoći će polaznicima da iskoriste sve svoje kvalitete i da prezentiraju sebe u najboljem svijetlu te izgrade što bolju komunikaciju sa budućim poslodavcima što će doprinijeti njihovom zapošljavanju.

Leave A Comment