Što je programski jezik Python i zašto ga je dobro upoznati?

Programiranje je iznimno složena disciplina, a najgori je dio učenja programiranja prvi susret s njime. U ovom programu osposobljavanja kroz Python ćete upoznati velik broj različitih ideja i koncepata, ne zato što smatramo da morate učiti Python, nego zato što Python smatramo toliko dobro osmišljenim jezikom da njegova struktura ne stoji na putu učenju. Postoji nekoliko razloga koji Python čine idealnim jezikom za učenje programiranja.

Python je čitljiv

Čitljivost je onaj prvi razlog, koji se svima nameće, karakteristika koja je utkana u samu osnovu jezika Python. Čitljivost je za početnike u programiranju iznimno važna jer omogućava da se u učenju posvetimo logičkim strukturama i algoritmima, a ne čitanju teksta.

Jasno strukturirani prikaz neke funkcije bit će nam jednostavnije shvatiti ako se ne moramo istovremeno koncentrirati na to kako funkcija radi i na koji je način ona napisana. Pythonova je struktura kao stvorena za to – od vrlo rigidnog načina na koji moramo formatirati blokove naredbi pa do minimalnog korištenja posebnih znakova i interpunkcije.

Programi napisani u Pythonu prvenstveno su pregledni i čitljivi, a uloži li korisnik – programer minimalni trud, programi su onda i razumljivi.

Programe napisane u Pythonu moguće je pokrenuti na različitim operativnim sustavima bez ikakvih ili uz minimalne promjene

Drugo, Python je najvećim dijelom potpuno nezavisan od platforme na kojoj se pokreće, tako da je programe u velikom broju slučajeva moguće pokrenuti na različitim operacijskim sustavima bez ikakvih promjena ili uz minimalne promjene.

Python je jednostavno instalirati

Tu je i jednostavnost instalacije – većina osnovnih alata dio je same instalacije, dok je većina dodatnih funkcionalnosti, koje bi nam mogle zatrebati kod ozbiljnijih programa, dostupna preko javno dostupnih i besplatnih skupova funkcija.

Python je fleksibilan

Fleksibilnost je također jedna od karakteristika koju ima Python – zbog načina na koji se radi s tipovima i varijablama, Pythonove se skripte lako pišu i razumiju. Kao viši programski jezik, Python neke stvari, za koje u drugim jezicima treba posebno paziti, rješava potpuno transparentno za korisnika.

Najbolji je primjer način na koji se radi s velikim brojevima. Dok je u drugim jezicima uglavnom potrebno unaprijed znati ne samo s kojim brojevima radimo nego i koje će veličine biti krajnji rezultat kako bismo ga mogli ispravno pohraniti, Python će se pobrinuti da ispravno pohrani vrijednost koju pospremimo u varijablu, bez ikakvih ograničenja.

Python je dobar za početne, ali i napredne korake

Postoji još jedna svakodnevna dvojba s kojom se susreću svi koji biraju prvi „ozbiljniji“ programski jezik, dvojba o tome hoće li im odabrani jezik biti dovoljno brz ili dovoljno fleksibilan ne samo za prve korake nego i kasnije, kada se odluče na ozbiljnije programiranje.

Iako je riječ o skriptnom jeziku, Python je koncipiran tako da se aplikacije napisane u njemu mogu vrlo brzo izvršavati, a podržan je i kompletni model objektnog programiranja bez obzira na to što prve korake radimo u vrlo jednostavnom funkcijskom okruženju.

O brzini i kompatibilnosti Pythona govori i činjenica da je u njemu napisan YouTube, najveći svjetski videoservis, veliki dio Googleova pretraživača te Instagram, jedan od najvećih servisa za razmjenu slika.

Učite i samostalno

Uz sudjelovanje u programu edukacije svakako preporučujemo da samostalno pročitate dokumentaciju koja prati Python, koja je besplatna i dostupna na internetu, te stotine primjera i materijala za učenje Pythona. Nemojte zaboraviti da se ovdje bavimo Pythonom samo kao načinom na koji je moguće brzo i efikasno naučiti osnove programiranja, dok je njegova dubina značajno veća.

Leave A Comment